Prizor na plaži, s pogledom prema moru, s dvije stolice za plažu ispod suncobrana u prvom planu

Razred praznične učinkovitosti:

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I